Thông tin chung
Mã trường: CSH
Địa chỉ: phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 84-024-38362811
Ngày thành lập: ngày 27 tháng 11 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Quy mô: hơn 10000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!