Thông tin chung
Mã trường: DCH
Địa chỉ: TT Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
Số điện thoại: 043 3.840.625
Ngày thành lập: ngày 20 tháng 7 năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Binh chủng đặc công
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqdc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước