Thông tin chung
Mã trường: DCH
Địa chỉ: TT Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
Số điện thoại: 043 3.840.625
Ngày thành lập: ngày 20 tháng 7 năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Binh chủng đặc công
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqdc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 21.05
2 7860207 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 19.45
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A00 23.25
2 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A01 23.25
3 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A00 21.75 Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
4 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A01 21.75 Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A01 0
2 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A00 0
3 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A01 0
4 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A00 0
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công Toán, Vật lí, Hoá học 22.75
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 21 Thí sinh Nam
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 21
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 14.5
Sĩ quan đặc công - (SQDC) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan đặc công năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 19.5