Thông tin chung
Mã trường: PBH
Địa chỉ: Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội
Số điện thoại: 0433.930.194
Ngày thành lập: ngày 18 tháng 2 năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqpb.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00, A01 19.5 (Nam miền Nam)
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A01, A00 20.85 Thí sinh mức 20,85: - Thí sinh cứ điểm môn toán ≥ 7,00 trúng tuyển- Thí sinh có điểm môn toán ≥ 6,60; điểm môn lý ≥ 7,25; điểm môn hóa ≥ 6,75 trúng tuyển, (Nam miền Bắc)
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh (miền Nam) A00, A01 20.25 Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20.
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh (miền Bắc) A01, A00 24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860204 Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Nam A00 22
2 7860204 Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Bắc A00 24
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860204 Chỉ huy tham mưu Pháo binh Toán, Vật lí, Hoá học 22.75
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 20.5 Thí sinh Nam
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 20.5
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 16.5
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Miền Bắc A 16.5
Sĩ quan pháo binh - (SQPB) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan pháo binh năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 17