Thông tin chung
Mã trường: PBH
Địa chỉ: Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội
Số điện thoại: 0433.930.194
Ngày thành lập: ngày 18 tháng 2 năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqpb.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!