Thông tin chung
Mã trường: TGH
Địa chỉ: Xã Kim Long - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 0211 353 9021
Ngày thành lập: Năm 1998
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 19.35 Thí sinh mức 19,35 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,00.
2 7860206 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Bắc A01 0
2 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Bắc A00 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25.
3 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Nam A01 0
4 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Nam A00 17.5 Thí sinh mức 17,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75.
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Nam A00 21.5
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Bắc A00 23
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy Tham mưu Tăng - Thiết giáp Toán, Vật lí, Hoá học 24.5
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 19.5 Thí sinh Nam
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 19.5
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy tham mưu A 14
2 Toàn trường A 14
Sĩ quan Tăng -thiết giáp - (SQTTG) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan Tăng -thiết giáp năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 19.5