Thông tin chung
Mã trường: LAH
Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0433686102
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 4 năm 1945
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 10000 giảng viên và sinh viên
Website: sqlq1.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860201 Thí sinh Nam (cả nước) A00, A01 20.65 Thí sinh mức 20,65 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,40
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 25.5 Thí sinh mức 25,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00 20.5
2 7860210 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 24
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân Toán, Vật lí, Hoá học 24.75
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 22.5 Thí sinh nam
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 21.5
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 16.5
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2011 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Điểm chuẩn vào trường C 17
Đại học Trần Quốc Tuấn - Tran Quoc Tu... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 15