Thông tin chung
Mã trường: LAH
Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0433686102
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 4 năm 1945
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 10000 giảng viên và sinh viên
Website: sqlq1.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!