Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Công Đoàn là trường đầu ngành trong hệ thống các trường công đoàn khu vực, các trường cao đẳng, trung cấp nghề và các trung tâm đào tạo giới thiệu việc làm tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành nghề toàn quốc.
Mã trường: LDA
Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3857 3204
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 5 năm 1946
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 1105 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!