Thông tin chung
Mã trường: DDP
Địa chỉ: 704 - Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Số điện thoại: 02606509559
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 02 năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A09, C00, D01 17.5 TTNV
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, C00, D01 14 TTNV
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A09, C00, D01 14 TTNV
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A09, C00, D01 14.35 TTNV
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A09, C00, D01 14.1 TTNV
6 7340301 Kế toán A00, A09, C00, D01 14.15 TTNV
7 7380107 Luật kinh tế A00, A09, C00, D01 14 TTNV
8 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A09, C00, D01 14.05 TTNV
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A04, B00 14.3 TTNV
10 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A04, B00 20
11 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, A04, B00 19
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, B00 15.65 TTNV
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A09, C00, D01 20 TTNV
2 7310105 Kinh tế phát triển A00, A09, C00, D01 0
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
6 7340301 Kế toán A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
7 7380107 Luật kinh tế A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
8 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, A04, B00 15.5 TTNV
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A04, B00 15.5 TTNV
10 7480201DT Công nghệ thông tin (đặc thù) A00, A01, A04, B00 0
11 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A04, B00 15.5 TTNV
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, B00 15.5 TTNV
13 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A09, C00, D01 15.5 TTNV
15 7810103DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) A00, A09, C00, D01 0
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; C00; C04; D01 17.5
2 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A02; D07 0
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; D07 15
4 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D07 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 15.25
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 15
7 7340302 Kiểm toán A00; C00; C04; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; C00; C04; D01 15.25
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; C00; C04; D01 15.5
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; C00; C04; D01 22
11 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 15.5
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; C04; D01 15
13 7310101 Kinh tế A00; C00; C04; D01 16.75
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D01 15.5
15 7140202 Giáo dục Tiểu học B03; C00; C13; D01 16
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 A, A1 Kỹ thuật điện, điện tử D520201 13
2 A, A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 13
3 A, A1 Kinh tế xây dựng D580301 13
4 A, A1 Công nghệ thông tin D480201 13
5 A, A1,D1 Kế toán D340301 13
6 A, A1,D1 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) D340101 13
7 A, A1,D1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 13
8 A, A1,D1 Kinh doanh thương mại D340121 13
9 A, A1,D1 Kiểm toán D340302 13
10 71 Giáo dục tiểu học D140202 13
11 A, A1 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng C510102 10
12 A, A1,D1 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) C340301 10
13 A Công nghệ sinh học C420201 10
14 B Công nghệ sinh học C420201 11
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 13
2 7580301 Kinh tế xây dựng A, A1 13
3 7340301 Kế toán A, A1 13
4 7340301 Kế toán D1 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) A, A1 13
6 7340101 Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) D1 13.5
7 7340121 Kinh doanh thương mại D1 13.5
8 7340121 Kinh doanh thương mại A, A1 13
9 7340302 Kiểm toán A, A1 13
10 7340302 Kiểm toán D1 13.5
11 A, A1 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng C510102 10 (cao đẳng)
12 A, A1,D1 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) C340301 10 (cao đẳng)
13 A, A1,D1 Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) C340121 10 (cao đẳng)
14 A Công nghệ sinh học C420201 10 (cao đẳng)
15 B Công nghệ sinh học C420201 11 (cao đẳng)
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340301 Kế toán doanh nghiệp D1 10.5 Cao đẳng
2 C510102 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng A 10 Cao đẳng
3 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 Cao đẳng
4 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A 13 Đại học
5 7580301 Kinh tế xây dựng A 13 Đại học
6 7340301 Kế toán D1 13.5 Đại học
7 7340101 Quản trị kinh doanh tổng quát D1 13.5 Đại học
8 7340201 Ngân hàng D1 13.5 Đại học
9 7340301 Kế toán A 13
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 13
11 C340301 Kế toán doanh nghiệp A 10
12 7340101 Quản trị kinh doanh A 10
13 7340201 Ngân hàng A 13 Đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 106 Xây dựng Cầu - Đường A 99999 Lấy bằng điểm sản
2 400 Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án A 99999 Lấy bằng điểm sản
3 401 Kế toán A 99999 Lấy bằng điểm sản
4 402 Quản trị kinh doanh tổng quát A 99999 Lấy bằng điểm sản
5 412 Ngân hàng A 99999 Lấy bằng điểm sản
6 C76 CNKT Công trình xây dựng A 99999 Lấy bằng điểm sản
7 C66 Kế toán A. D1 99999 Lấy bằng điểm sản
8 C67 Quản trị kinh doanh thương mại A. D1 99999 Lấy bằng điểm sản
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 109 Công nghệ thông tin A 13
2 400 Kinh tế Xây dựng và Quản lý Dự án A 13
3 401 Kế toán A 13
4 402 Quản trị Kinh doanh tổng quát A 13
5 415 Tài chính Doanh nghiệp A 13