Thông tin chung
Mã trường: DDP
Địa chỉ: 704 - Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Số điện thoại: 02606509559
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 02 năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!