Thông tin chung
Mã trường: QSC
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 028) 372 52002
Ngày thành lập: Ngày 08 tháng 06 năm 2006
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: uit.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?