Thông tin chung
Mã trường: DLX
Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 024 3556 4584
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 1 năm 2005
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?