Thông tin chung
Mã trường: TDB
Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(0241). 831 609
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 10 năm 1977
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - B... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước