Thông tin chung
Mã trường: TTD
Địa chỉ: Số 44 đường Dũng sĩ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(0)511. 712 849
Ngày thành lập: ngày 25 tháng 4 năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!