Thông tin chung
Mã trường: DCQ
Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: (024) 37 632 890
Ngày thành lập: Ngày 21 tháng 12 năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?