Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng công nghệ thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải và các ngành kinh tế quốc dân.
Mã trường: GTA
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 043.854.4264
Ngày thành lập: Ngày 15 tháng 11 năm 1945
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 486 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghệ giao thông vận tải ... đã đăng Phương án tuyển sinh 2019 mới nhất của Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 5 năm trước
Phương án tuyển sinh 2019 mới nhất của Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc. 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 3. Phương thức tuyển sinh: Có 03 phương thức xét tuyển, gồm: (1) Xét tuyển thẳng kết hợp; (2) Xét tuyển sử ...