Thông tin chung
Mã trường: CDD2904
Địa chỉ: 35 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An
Số điện thoại: 02383.565.882
Ngày thành lập: năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: vhna.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 1140221 Sư phạm Âm nhạc Ngữ văn, Thẩm âm, Đàn - Hát(hệ số 2) 20 Xét học bạ: 20 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
2 1140221A Sư phạm Nhạc- Họa mầm non Ngữ văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm 15 Xét học bạ: 15 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
3 1140222 Sư phạm Mỹ thuật Ngữ văn, Vẽ màu, Hình họa(hệ số 2) 20 Xét học bạ: 20 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
4 6210217 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây Ngữ văn, Thẩm âm, Đàn (hệ số 2) 20 Xét học bạ: 20 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
5 6210225 Thanh nhạc Ngữ văn, Thẩm âm, Hát (hệ số 2) 20 Xét học bạ: 20 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
6 6210104 Đồ họa Ngữ văn, Vẽ màu, Hình họa(hệ số 2) 20 Xét học bạ: 20 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
7 5210207 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc Thẩm âm, Múa (hệ số 2) 15 Xét học bạ: 15 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
8 5210225 Thanh nhạc Thẩm âm, Hát (hệ số 2) 15 Xét học bạ: 15 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
9 5210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Thẩm âm, Đàn (hệ số 2) 15 Xét học bạ: 15 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
10 5210217 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây Thẩm âm, Đàn (hệ số 2) 15 Xét học bạ: 15 điểm, điểm chuyển ngành >=5.0
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C220342 Quản lí Văn hóa A00;A01;C00;D01;D02; D03; D04; D05; D06 0
2 C320202 Khoa học Thư viện A00; A01; C00;D01; D02; D03; D04; D05; D06 0
3 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) A00;A01; C00;D01;D02; D03; D04; D05; D06 0
4 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 0
5 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N00 0
6 C210205 Thanh nhạc N00 0
7 C140221 Sư phạm Âm nhạc N00 0
8 C210103 Hội họa H00 0
9 C210104 Đồ họa H00 0
10 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 0
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C220342 Quản lí văn hoá A,A1,C,N,H, D1 10
2 C220342 Quản lí văn hoá N,H 12.5
3 C320202 Khoa học thư viện A,A1,C,D1 10
4 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch) A,A1,C,D1 10
5 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nguyệt, Nhị, Thập lục, Sáo trúc ...) N 16.5 Chuyên ngành nhân hệ số 2 >=8 điểm
6 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 16.5 Chuyên ngành nhân hệ số 2 >=8 điểm
7 C210205 Thanh nhạc N 16.5 Chuyên ngành nhân hệ số 2 >=8 điểm
8 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 16.5 Chuyên ngành nhân hệ số 2 >=8 điểm
9 C140222 Sư phạm Mĩ thuật H 16.5 Hình họa nhân hệ số 2 >=8 điểm
10 C210104 Đồ họa H 16.5 Hình họa nhân hệ số 2 >=8 điểm
11 C210103 Hội họa H 16.5 Hình họa nhân hệ số 2 >=8 điểm
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C220342 Quản lí văn hoá A,A1 10
2 C220342 Quản lí văn hoá C 11
3 C220342 Quản lí văn hoá R 11
4 C320202 Khoa học thư viện A,A1,D1 10
5 C320202 Khoa học thư viện C 11
6 C220113 Việt Nam học A,A1,D1 10
7 C220113 Việt Nam học C 11
8 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 15 điểm môn 2 (môn chuyên ngành) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
9 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 15 điểm môn 2 (môn chuyên ngành) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
10 C210205 Thanh nhạc N 15 điểm môn 2 (môn chuyên ngành) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
11 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 13 Điểm môn 2 (môn chuyên ngành) ≥ 4.0 điểm (đã nhân hệ số)
12 C140222 Sư phạm Mĩ thuật H 15 môn 2 (Hình họa) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
13 C210104 Đồ họa H 15 môn 2 (Hình họa) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
14 C210103 Hội họa H 15 môn 2 (Hình họa) ≥ 6.0 điểm (đã nhân hệ số)
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lí Văn hóa C 11.5
2 Khoa học Thư viện C 11.5
3 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) C 11.5
4 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) D1 10.5
5 Hội họa H 11
6 Đồ họa H 11
7 Sư phạm Mỹ thuật H 11
8 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 11
9 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 11
10 Thanh nhạc N 11
11 Sư phạm Âm nhạc N 11
12 Quản lí Văn hóa R 11
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An năm 2011 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lí văn hóa C 11
2 Khoa học thư viện C 11
3 Việt Nam học C 11
4 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 12
5 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 12
6 Thanh nhạc N 12
7 Sư phạm âm nhạc N 12
8 Hội họa H 13
9 Đồ họa H 13
10 Sư phạm mỹ thuật H 13