Thông tin chung
Mã trường: YKV
Địa chỉ: Số 161 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: (+84)38 3848 855
Ngày thành lập: Ngày 13 tháng 7 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ y tế
Quy mô: 316 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!