Thông tin chung
Mã trường: QHS
Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024.73017123
Ngày thành lập: năm 1999
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 GD1 Sư phạm Toán A00, A16, B00, D90 18
2 GD1 Sư phạm Vật lý A00, A16, B00, D90 18
3 GD1 Sư phạm Hóa học A00, A16, B00, D90 18
4 GD1 Sư phạm Sinh học A00, A16, B00, D90 18
5 GD2 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D78 20.25
6 GD2 Sư phạm Lịch sử C00, D01, D78 20.25
7 GD3 Quản trị trường học A00, C00, C15, D01 16
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 GD1 Toán và Khoa học tự nhiên A00; A16; B00; D90 0 Sư phạm Toán: 30.5; Sư phạm vật lý: 23; Sư phạm hóa: 26.5; sư phạm sinh: 23
2 GD2 Ngữ văn và Lịch sử C00; D01; D78 0 Sư phạm Văn: 32.25; sư phạm sử: 29.75
3 GD3 Quản trị trường học A00; C00; C15; D01 0
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14; D61; D62; D63; D64; D65 75
2 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 83
3 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35 75
4 7140212 Sư phạm Hóa học A00; C02; D07; D21; D22; D23; D24; D25 80.5
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; D26; D27; D28; D29; D30 80.5
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A16; D90; D91; D92; D93; D94; D95 95
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A, A1 22
2 7140211 Sư phạm Vật lý A, A1 20.5
3 7140212 Sư phạm Hóa học A, A1 20
4 7140213 Sư phạm Sinh học A, A1,B 20
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C,D 19
6 7140218 Sư phạm Lịch sử C 18
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A, A1 22
2 7140211 Sư phạm Vật lý A, A1 19.5
3 7140212 Sư phạm Hóa học A 22
4 7140212 Sư phạm Hóa học A1 19.5
5 7140213 Sư phạm Sinh học A 19.5
6 7140213 Sư phạm Sinh học A1 19.5
7 7140213 Sư phạm Sinh học B 22
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 20.5
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn D 20.5
10 7140218 Sư phạm Lịch sử C 18
11 7140218 Sư phạm Lịch sử D 18