Thông tin chung
Mã trường: HVN
Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0024.62617586
Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1956
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục
Quy mô: 40000 sinh viên và 800 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Vietn... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước