Thông tin chung
Mã trường: VUI
Địa chỉ: Số 9, Đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 0210 3829247
Ngày thành lập: 1956
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 282 giảng viên và 818 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!