Thông tin chung
Mã trường: DVX
Địa chỉ: số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Số điện thoại: 0969 199 722
Ngày thành lập: 6/8/2008
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô: 105 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?