Thông tin chung
Mã trường: DDA
Địa chỉ: TÒA NHÀ POLYCO, ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Số điện thoại: 024.6262.7797
Ngày thành lập: Ngày 9 tháng 12 năm 2008
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghệ Đông Á - EAST ASIA ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước