Thông tin chung
Mã trường: DDA
Địa chỉ: TÒA NHÀ POLYCO, ĐƯỜNG TRẦN HỮU DỰC, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Số điện thoại: 024.6262.7797
Ngày thành lập: Ngày 9 tháng 12 năm 2008
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghệ Đông Á - EAST ASIA ... đã đăng Đại học Công nghệ Đông Á - Thông tin tuyển sinh 2019 5 năm trước
Đại học Công nghệ Đông Á - Thông tin tuyển sinh 2019
Phương thức và điều kiện xét tuyển được công bố như sau: I. Đại học chính quy 1. Xét tuyển theo học bạ THPT: Tốt nghiệp Trung học phổ thông Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên Điểm xét tuyển: Từ 18 điểm trở lên. Cách tính điểm: Tổng điểm 3 môn xét tuyể...