Thông tin chung
Mã trường: HGH
Địa chỉ: xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: (069) 591 115
Ngày thành lập: ngày 21 tháng 9 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860229 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.6
2 7860229 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 19.05
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc A01 0
2 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc A00 23.75 Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75.
3 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam A01 0
4 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam A00 17.5
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam A00 21.25
2 7860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc A00 24.5
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860218 Chỉ huy kĩ thuật hóa học Toán, Vật lí, Hoá học 20.5
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy Tham mưu A 20
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 14.5
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Điểm chuẩn Sĩ quan phòng hóa năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn Trường A 15.5