Thông tin chung
Mã trường: HGH
Địa chỉ: xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: (069) 591 115
Ngày thành lập: ngày 21 tháng 9 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Phương án tuyển sinh 2019 Sĩ quan Phòng hóa mới nhất 5 năm trước
Phương án tuyển sinh 2019 Sĩ quan Phòng hóa mới nhất
Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ quan Phòng Hóa năm 2019 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA HGH Mã ngành Môn xét tuyển Chi tiêu: 70 - Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; - Điện thoại: 02433611253; - Email: luuxuanchiensqph19...