Thông tin chung
Mã trường: DDF
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3699324
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 8 năm 2002
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: ufl.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng - D... đã đăng Phương án tuyển sinh 2019 chính thức Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 5 năm trước
Phương án tuyển sinh 2019 chính thức Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG 2019. Đối với các ngành Sư phạm, thí sinh đạt điểm sàn để xét tuyển đại học theo quy định của BGDĐT - Đối với các ngành khác: Công bố sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2019 2.6. C...