Thông tin chung
Mã trường: DKT
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam, Thành phố Hải Dương (Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương)
Số điện thoại: 0220.3710.919 - 0220.3866.258
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 7 năm 2011
Trực thuộc: Công lập
Loại hình:
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Hải Dương - University of Hai... đã đăng [Công bố] Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 trường Đại học Hải Dương 5 năm trước
[Công bố] Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 trường Đại học Hải Dương
1. Mã trường: DKT 2. Phương thức và điều kiện xét tuyển bậc đại học Xét tuyển theo 2 phương thức: Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 - Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng; - Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia nă...