Thông tin chung
Mã trường: DVB
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208 3755 878
Ngày thành lập: ngày 5 tháng 8 năm 2011
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình:
Quy mô: 195 giảng viên và 2500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Việt bắc năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01 14
2 7520201 Kỹ thuật Điện A00, A01, D01 14
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 14
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01 14
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01 14
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Việt bắc năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 0 A01
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01 0 A01
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01 0 A01
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 0 A01
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01 0 A01
6 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01 0 A01
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Việt bắc năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 0
2 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 0
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 0
4 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 0
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 0
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 0
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Việt bắc năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520103 Kĩ thuật cơ khí A00; A01; D01 0
2 7520201 Kỹ thuật điện , điện tử A00; A01; D01 0
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 0
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 0
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 0
6 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 0
7 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 0
8 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A00; A01; D01 0
9 C340301 Kế toán A00; A01; D01 0
10 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 0
11 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 0
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Việt bắc năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520103 Kỹ thuật Cơ khí A, A1 13
2 7520201 Kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 13
3 7340301 Kế toán A, A1 13
4 7340301 Kế toán D1 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
6 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
8 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
9 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1 13
10 7480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 13.5
11 C510201 Kỹ thuật Cơ khí A, A1 10 Cao đẳng
12 C510301 Kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 10 Cao đẳng
13 C340301 Kế toán A,A1, D1 10 Cao đẳng
14 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1, D1 10 Cao đẳng
15 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10 Cao đẳng